BLOKOVA MESEČNA SREČANJA

Vsako zadnjo sredo v mesecu v našem centru potek sestanek Blokovcev. Gre za srečanje naših udeležencev, na katerih predebatiramo pretekle in prihajajoče dogodke. Vsi imajo možnost, da izrazijo svoje mnenje, želje, pohvale ali pritožbe. Zaželjeni so tudi programski predlogi ali predlogi v povezavi s hišnim redom. Skupaj tudi načrtujemo delovne akcije- Glavni namen sestankov je povečati aktivno participacijo udeležencev, s tem pa  tudi občutek pripadnosti.

 

 

 

 

Share This