INŠTRUKCIJE IN UČNA POMOČ

INŠTRUKCIJE:

Mladostniki lahko obiskujejo inštrukcije enkratno ali v daljšem terminu. Učna pomoč lahko poteka za skupino otrok ali za posameznega otroka.  To je odvisno od potreb posameznikov in dogovorov z njimi. Inštrukcije izvajajo prostovoljci.

Mladostnik naj željo oziroma potrebo po inštrukcijah izrazi najmanj en teden pred začetkom izvajanja inštrukcij. K dogovarjanju glede dela za šolo v MDC Bloku so vedno lepo vabljeni tudi starši ali skrbniki.

Termin učne pomoči ali inštrukcij se določi v dogovoru z inštruktorjem/tutorjem ter koordinatorjem centra.

DOMAČE NALOGE:

Vsem mladostnikom, ki želijo v miru, sami ali v skupini, delati domačo nalogo, pisati referat ali seminarsko nalogo, izdelovati plakate,  power-point predstavitev in podobno, je na voljo prav posebna soba. Ta jim poleg potrebnega miru in tišine nudi tudi široko paleto učnih pripomočkov, učne literature, vaj ter dva računalnika z bogato programsko opremo. Za potrebe šole je možno tudi črno-belo kopiranje ter printanje v pisarni koordinatorja.

TUTORSTVO:

Uvajamo tudi metodo TUTORSTVA, ki pomeni, da starejši učenci pomagajo mlajšim. Kdor hoče postati TUTOR ali bi se sam učil s TUTORJEM, naj to nemudoma sporoči najbližji odgovorni osebi (Anja, Nina).

Vsa pomoč pri učenju in inštrukcije sta BREZPLAČNI.