Pričeli z aktivnostmi projekta Logbook 2.0

Z letom 2020 se je naša občina vključila v pilotni projekt Logbook 2.0 [http://blok.familija.eu/pilotni-projekt-logbook-2-0/], katerega del je tudi naš mladinski center. Konec januarja je v prostorih Mestne občine Ljubljana potekalo uvodno srečanje za nove občine in mladinske centre, kjer je ekipa Mreže MaMa 4 novo vključene občine seznanila s potekom pilotnega projekta in predstavila uporabo Logbook-a. Februarja so za mladinske delavce pripravili usposabljanje za uporabo orodja Logbook, v sklopu katerega je Slovenijo obiskal tudi Jonas Agdur, idejni vodja Logbooka-a iz mreže KEKS. Namenjen je bil praktičnemu usposabljanju za predstavnike občin in mladinske delavce s ciljem opolnomočenja slednjih pri uporabi orodja.

Med epidemijo, ki je preprečila izvedbo nekaterih aktivnosti, smo zato mladinski centri ob podpori na daljavo, pridno beležili aktivnosti za mlade, ki smo jih morali iz fizičnega prestaviti v virtualni svet. V juniju sta nas obiskali predstavnici Mreže MaMa na podpornem terenskem obisku, katerega namen je dodatno podpreti vse uporabnike pri vzpostavljanju strukture v orodju in pravilnem beleženju aktivnosti mladinskega dela. Predebatirali smo nekatere dileme pri vnašanju, razvila pa se je tudi konstruktivna diskusija o kakovosti mladinskega dela, ki jo bomo razvijali skozi izvedbo letne evalvacije v orodju Logbook oktobra letos. Poleg beleženja, Logbook namreč vključuje tudi različna evalvacijska orodja, ki nam omogočajo slišati glas mladih. Na podlagi teh podatkov se lahko mladinsko delo razvija, postaja bolj kakovostno in s pomočjo primerjalne analize rezultatov med različnimi leti vrednoti napredek ter si v skladu s tem postavlja cilje za prihodnost.

Veselimo se prihajajočih aktivnosti v okviru projekta in polletne evalvacije oziroma rezultatov, ki bodo pokazali napredek in učinke mladinskega dela v našem mladinskem centru. Vabljeni k spremljanju naše spletne strani, kjer bomo sproti poročali o dogajanju.

Share This