VRATA V zdravje – sladkor v pijači kot skriti ubijalec

Letos smo začeli z internim projektom ¨VRATA V ZDRAVJE¨. Enkrat mesečno bomo izpostavili enega od sodobnih sovražnikov zdravja mladih. V obliki okrogle mize se bomo vsakič najprej pogovorili o dotičnem problemu ter skupaj iskali režitve in bolj zdrave poti. Temu bo sledil praktični del, ko bomo naša vrata obogatili s plakatom, ki bo naše udeležence ozaveščal o omenjenem problemu. Za prvo temo smo izbrali sladkor v pijačah, ki danes kot skriti ubijalec preži nad zdravjem mladih. Ti ga redno uživajo v prevelikih količinah nezavedajoči se vseh njegovih negativnih vplivov.

Share This