Pilotni projekt Logbook 2.0...

Z letom 2020 se je naša občina vključila v pilotni projekt Logbook 2.0, ki si skozi beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela preko orodja Logbook, prizadeva za razvijanje kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni. Gre za švedski sistem beleženja, ki ga je razvila mreža KEKS in ga v letih 2018-2020 na pobudo treh slovenskih ob…

Imamo nov song

V zadnjem mesecu smo se v našem centru skupaj s PUM-o Škofja Loka lotili prav posebnega projekta. Ker so glasbene vibracije v obeh programih že kar nekaj časa prisotne na vsakem koraku in ker je od snemanja naše zadnje zgoščenke minilo že kar nekaj let, smo prišli na idejo, da ponovno stopimo v naš improviziran studio in eno od njih tudi posnam…

poletje z blokom (info & počitniški koledarček)

tedenski program (22.6.-26.6. 2020)

tedenski program (15.6.-19.6. 2020)

tedenski program (8.6.-12.6. 2020)