NAMEN MDC BLOK

Center deluje v okviru zasebnega nepridobitnega zavoda Familija, ki se ukvarja z izobraževalno in terapevtsko dejavnostjo. Ustanovitelj in sofinancer centra je Občina Škofja Loka.
Namenjen je otrokom in mladostnikom, ki si želijo kvalitetno preživeti čas izven šolskih dejavnosti ali doma, se naučiti česa novega in zanimivega ter tako nadgraditi svoje znanje ali veščine, hkrati pa se počutiti varne in zaželjene.
Vse dejavnosti so za mlade v celoti brezplačne, saj na ta način zagotavljamo enake možnosti tudi tistim, ki se sicer takega programa ne bi mogli udeleževati.

Osnovni namen je otrokom in mladostnikom ponuditi:
–  kvalitetno druženje in preživljanje prostega časa;
–  učno pomoč;
–  sodelovanje na delavnicah, katerih namen je tako ustvarjanje, druženje, kakor tudi učenje na podlagi pozitivnih       izkušenj ob sodelovanju z vrstniki in mentorji;
– svetovanje, predvsem v primerih vedenjskih in učnih težav. Svetovanje je namenjeno tako mladostnikom kakor tudi celotni družini.