!! POMEMBNO OBVESTILO !!

Karantena ? Ni problema ! #2

!! POMEMBNO OBVESTILO !!

tedenski program (12.10.-16.10. 2020)

pričenja se letna evalvacija v logbooku...

Prišel je tisti čas v letu, ko se občine in mladinski centri, ki smo vključeni v uporabo orodja Logbook,
posvetimo letni evalvaciji. Logbook namreč poleg dokumentacijskega dela in beleženja mladinskega
dela preko različnih evalvacijskih orodij omogoča tudi spremljanje njegovih učinkov.
V okviru letne evalvacije mladi v naših mladi…

izpostavljamo: četrtek, 8.10.2020

tedenski program (5.10.-9.10. 2020)