Francoščina za začetnike

Naša letošnja francosko govoreča ESC prostovoljka Sarah Fakroune enkrat tedensko vodi mini jezikovni tečaj francoščine za začetnike. Učenje poteka v sklopu redne četrtkove Jezikovne kavarne, udeležujemo pa se ga blokovci, ki nas tuji jeziki še posebej zanimajo. Prek učenja tujega jezika spoznavamo tudi belgijsko kulturo, njihov način življenja, kot nam ga prek pripovedovanja anekdot iz vsakdanjega življenja predstavi Sarah.

Do sedaj smo spoznali francosko abecedo in več besed, ki se začnejo na dano črko abecede, nekaj običajnih vljudnostnih fraz in pozdravov, zlasti težka pa je francoska izgovorjava, npr. r-ja, posebnih sklopov črk (denimo au, eau, aux), za nekatere besede pa si moramo preprosto zapomniti, kako se jih izgovori, ker zanje ni pravil. Zelo smo radovedni, kako daleč nas bo pripeljalo nadaljnje učenje, in se veselimo vsake naslednje ure.

Share This