PREDLAGAMO OBČINI – predstavitev portala

V kontekstu civilnih iniciativ nam bo v četrtek 17.12. Miha Peternel iz Zavoda O predstavil projekt “PREDLAGAM OBČINI”. OB 17:00.

Nekaj osnovnih podatkov o aktivnosti:

“Občina Škofja Loka je pristopila k portalu predlagam-obcini.si, ki ga upravlja Inštitut za mladinsko politiko s svojim škofjeloškim lokalnim koordinatorjem ̶ Mladinskim svetom Škofje Loke.

Portal predlagam-občini.si je spletno orodje za izmenjavo stališč, pogledov in mnenj o javnih temah na lokalni ravni. Spletno orodje omogoča in spodbuja interakcijo med predstavniki lokalnih skupnosti in (mladimi) občani, ki si želijo sodelovati pri ustvarjanju prijetnejšega okolja za življenje in razvoj, podati svoje mnenje o posameznem področju, predlagati rešitve za posamezen izziv ali enostavno postaviti vprašanje predstavnikom občine.

Po drugi strani je portal odlična priložnost za mlade, da soodločajo o razvoju občine, podajajo predloge in pobude občinskim odločevalcem ter tako soustvarijo lokalno skupnost po svoji meri.”

 

Share This