Kot prvi v Sloveniji igrali Tako je!

V začetku oktobra nas je obiskala Ana Kalin iz Foruma za enakopraven razvoj in nam predstavila prav poseben projekt »Tako je!«.

Namen projekta Tako je! je spoznavanje in zavedanje stereotipov in stereotipnih vlog moških in žensk s pomočjo igre s kartami. Ko se teh predsodkov zavemo, jih lahko odpravimo in vzpostavimo nove vzorce razmišljanja, ki spodbujajo enakost spolov.

Kakšna je torej ta igra s kartami?  Vsak Blokovec je prejel svoj komplet kart, nato smo se razdelili v dve skupni in igra se je začela. Igralec pripoveduje zgodbo, uporabiti pa mora besedo, ki izhaja iz ene od kart. Šest kart namreč določa podrobnosti zgodbe (junak, pridevnik, lokacija, dejanje in pripomoček), zadnja karta pa poanto zgodbe, ki določa tudi njen potek. Nato zgodbo nadaljuje naslednji igralec in zopet uporabi eno od besed s kart.

Zgodbe, ki tako nastanejo, lahko razkrijejo predhodne predstave o vlogi spolov  v družbi ali pa pričakovane, stereotipne lastnosti moških in žensk, vendar pa igra s svojo naključnostjo omogoča tudi oblikovanje povsem novih, netipičnih kombinacij, ki te stereotipe in predsodke razbijajo.  Rabijanje starih predstav in tvorjenje novih tako poteka prek igre, ne pa s pridigo ali podučevanjem.

Igri je sledila razprava, ko nas je Ana izzvala z vprašanji, kot so denimo »Kdo je boljši v matematiki – fantje ali punce?«, »Kdo se bolj joka, fantje ali punce« ali pa »Kdo bolje pospravi doma – mama ali oče?«, »Kdo je pametnejši – fante ali punce«.

Ko smo tako soočali mnenja in izkušnje, smo lahko ugotovili, da so določene predstave stereotipi, ki odražajo pričakovanja družbe in s tem posameznika močno omejujejo.

Naj omenimo še, da smo imeli privolegij, da smo igro preizkusili kot prvi v Sloveniji 😉

 

 

Share This