pričenja se letna evalvacija v logbooku

Prišel je tisti čas v letu, ko se občine in mladinski centri, ki smo vključeni v uporabo orodja Logbook,
posvetimo letni evalvaciji. Logbook namreč poleg dokumentacijskega dela in beleženja mladinskega
dela preko različnih evalvacijskih orodij omogoča tudi spremljanje njegovih učinkov.
V okviru letne evalvacije mladi v naših mladinskih centrih rešujejo vprašalnik o aktivnostih
mladinskega centra, skozi katerega lahko izrazijo svoje mnenje o delu mladinskih delavcev,
opremljenosti, dostopnosti in odprtosti mladinskega centra ter možnostih za aktivno participacijo in
sooblikovanje programa mladinskega centra.
Letos se letna evalvacija pričenja s 5. oktobrom, zato je Mreža MaMa kot koordinacijska
organizacija pilotnega projekta, teden pred začetkom, 28. septembra, organizirala spletno srečanje
uporabnikov, namenjeno pripravi na letno evalvacijo. Na srečanju smo skupaj pregledali nekatere
spremembe vprašalnika in obrazcev s ključnimi podatki, ki jih mladinski delavci in občine izpolnjujemo
v okviru letne evalvacije, pogovorili pa smo se tudi o načinih vključevanja mladih v letno evalvacijo in
reševanje vprašalnika.
Drugi del srečanja je bil namenjen vmesni evalvaciji poteka pilotnega projekta ter pogovoru o
uporabniški izkušnji z orodjem v mladinskih centrih v Sloveniji in medsebojnemu deljenju izkušenj.
Veselimo se rezultatov, ki jih bo prinesla letna evalvacija, saj bomo lahko na podlagi le teh razvijali
kakovost mladinskega dela in mladinske programe še v večji meri prilagodili potrebam mladih iz
lokalnega okolja.

Share This