Udeležba na izmenjavi v cirkuški šoli

V petek 26.1. je naš mladinski center obiskala mlada prostovoljka Gaja, ki je za udeležence pripravila zanimivo predstavitev njene mednarodne izmenjave. Maja leta 2023 je namreč Gaja pod okriljem naše organizacije obiskala Belgijo, natančneje mesto Leuven. Tam se je za dobra dva tedna pridružila cirkusu CIRCUS IN BEWEGING. Na izmenjavi se ji je pridružil tudi Nejc, dijak BC Naklo. Udeležencem je ob podpori slikovnega gradiva doživeto pripovedovala o pripravah na izmenjavo, sami poti v Belgijo ter o tamkajšnjih zadolžitvah. Med tednom sta se namreč redno udeleževala treningov in se učila različnih cirkuških prvin, med vikendi pa pomagala pri organizaciji dogodkov. Udeleženci so bili nad njeno predstavitvijo izjemno navdušeni, nekateri so celo izrazili željo, da bi se sami udeležili podobne izmenjave.

Share This