DELAVNICE BRALNEGA OPISMENJEVANJA

V MDC Bloku tudi v šolskem letu 2016/17 pripravljamo brezplačne delavnice bralnega in digitalnega opismenjevanja, ki bodo potekale dvakrat tedensko, celo šolsko leto od oktobra dalje. V sklopu aktivnosti je predvidena učna pomoč na ravneh razumevanja slovenskega jezika in tvorjenja krajših in daljših besedil, delavnice kreativnega pisanja ter razvijanje kritičnega mišljenja.

Namen delavnic je izboljšati učni uspeh, bralno in digitalno pismenost ter okrepiti občutek za jezik. Vsakemu učencu se želimo približati na individualni ravni, se prilagoditi njegovim potrebam in mu tako pomagati pri težavah, povezanih z razumevanjem in pisanjem. Aktivnosti bodo potekale po dogovoru in s pomočjo šolskega materiala, vodili pa jih bosta učiteljica slovenščine Saša Košenina in literarna komparativistka Anja Eržen.

Jezikovne učne urice bodo vsebovale:

  • utrjevanje šolske snovi,
  • dodatno razlago,
  • vaje za razumevanje in tvorjenje besedil,
  • razvijanje govornih spretnosti,
  • samostojno delo.

Časovni termin delavnic bo določen naknadno, potem ko bodo udeleženci delavnic že prijavljeni. Na delavnice se lahko vpiše največ 20 učencev. Izpolnjene prijavnice lahko prinesete v pisarno MDC Bloka (Frankovo naselje 68) ali v tajništvo OŠ Cvetka Golarja.

Vse dodatne informacije dobite na številki 040 326 165 ali e-naslovu anja@familija.eu

Share This