DELAVNICE BRALNEGA OPISMENJEVANJA ZA MLADE

Učence tretje triade OŠ Cvetka Golarja vabimo, da se udeležijo delavnic bralnega opismenjevanja

Bralna pismenost pomeni učenčevo sposobnost razumevanja in uporabe pisnega besedila za doseganje določenega namena. Ta sposobnost je povezana s splošno uspešnostjo v procesu šolanja, kasnejšo karierno potjo mladostnika in njegovo pozitivno samopodobo.
Namen delavnic je izboljšati učni uspeh, bralno in digitalno pismenost ter okrepiti občutek za jezik. Delo bo potekalo v skupini, hkrati pa se bomo vsakemu učencu posebej približali na individualni ravni, se prilagodili njegovim potrebam in mu tako pomagali pri težavah, povezanih z razumevanjem, pisanjem in izražanjem. Aktivnosti bodo potekale v prostorih Mladinskega dnevnega centra Blok (Frankovo naselje 68), po predhodnem dogovoru in s pomočjo šolskega ter po potrebi dodatnega materiala. Delavnice bo vodila učiteljica slovenščine Saša Košenina.
Jezikovne učne urice bodo vsebovale:
– utrjevanje šolske snovi
– dodatno razlago
– vaje za razumevanje in tvorjenje besedil
– razvijanje govornih spretnosti
– samostojno delo.
Prijavnice na brezplačne delavnice opismenjevanja bodo učenci OŠ Cvetka Golarja prejeli v šoli, možno pa jih bo dobiti tudi v pisarni MDC Bloka.
Z vprašanji se lahko obrnete na Anjo Eržen (040 326 165) ali e-poštni naslov anja@familija.eu.

V kontekstu delavnic opismenjevanja bodo potekale tudi druge aktivnosti kot so na primer kreativno pisanje, literarna srečanja, Blokove bralnice, ekskurzije, jezikovni tečaji in tako dalje. O teh aktivnostih lahko podrobneje preberete na sosednjem linku.

Share This